Na Niedzielę Palmową


Hosanna Synowi Dawidowemu
Dzieci hebrajskie
Wjeżdża Król nasz
Jerozolimo, chwal Pana