Pieśni nabożne

Nowenna do Bożego NarodzeniaPieśni na Adwent - powrótW dniach od 16 do 24 grudnia,
w parafiach północnej części powiatu krakowskiego,
przynależących jednakże do diecezji kieleckiej,
rozbrzmiewa cudowna nowenna,
oparta na tekstach z Pisma Świętego i wykorzystująca motywy gregoriańskie,
w starych drukach nazywana
"Nowenną do Bożego Narodzenia".
Struktura tego nabożeństwa przypomina przedsoborowe Nieszpory,
w których hymn śpiewano zawsze po czytaniu.
Szczególnie ważnym elementem "Nowenny",
są śpiewane na gregoriańskie melodie,
tzw. "wielkie antyfony adwentowe"

POBUDKA

Posłuchaj

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

1. Raduj się Córko Syjonu
i ciesz się wielce Córko Jeruzalem
Oto Pan twój przyjdzie
i w dniu tym światłość wielka będzie,
A z gór pocieknie słodycz;
Miód i mleko popłynie z pagórków,
Albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

2. Oto przyjdzie Bóg i człowiek
z domu Dawida zasiąść na tronie,
A ujrzycie i rozraduje się serce wasze.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

3. Oto przyjdzie Pan nasz obrońca,
Święty Izraela z królewską koroną na głowie
I zapanuje od morza do morza
I od wód wielkich poza krańce świata.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

4. Oto ukaże się Pan i nie zawiedzie.
Chociażby zwlekał, ty Go wyczekuj,
Albowiem wnet zaniecha zwłoki.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

5. Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty
I wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity;
A cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie
I wszystkie narody służyć Mu będą.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

6. Narodzi się nam Malutki,
A zwać się będzie Bogiem Mocnym.
Zasiądzie na tronie Dawida, Ojca Swojego
I będzie panował potężnym ramieniem.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

7. Betlejem miasto Boga najwyższego,
Z ciebie wynijdzie władca Izraela
A wyjście Jego jak od początków wieczności
I ukaże się wielkim wobec całego świata;
A pokój nastanie na ziemi gdy On przyjdzie.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

24 grudnia:
Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi
I panował nam będzie Zbawiciel świata.

Już blisko jest Pan. Pójdźmy wszyscy z poklonem.PSALM

Posłuchaj

1. Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio,
A wy góry chwałę oddajcie

2. Góry okryjcie się wdziękiem,
A pagórki sprawiedliwością.

3. Bo Pan do nas przyjdzie
I nad swymi ubogimi się zmiłuje.

4. Spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki sprawiedliwego,
Niech ziemia się otworzy i zrodzi Zbawiciela.

5. Pamiętaj o nas, Panie
I odwiedź nas z Twoim zbawieniem.

6. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
I zbawienie swoje nam podaj.

7. Wyśli Baranka, Panie, władcę ziemi
Ze skały pustyni na górę Syjonu.

8. Przyjdź nas wyzwolić, Panie, Boże zastępów,
Pokaż nam oblicze a będziemy zbawieni.

9. Przyjdź, Panie i przynieś nam swój pokój
Abyśmy się z Tobą weselić mogli.

10. Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie,
Wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje.

11. Okaż Twoją potęgę i przyjdź, Panie,
Aby nas wszystkich zbawić.

12. Przyjdź, Panie, nie zwlekaj
I rozerwij kajdany Twojego narodu.

13. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił.
A od Twego oblicza niechby góry spłynęły.

14. Przyjdź i okaż nam Twoje Oblicze, Panie,
Ty, co siedzisz ponad Cherubami.

15. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

16. Jak była na początku i zawsze i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.HYMN

Posłuchaj

1. Głos jasny dał się słyszeć już
I wśród ciemności dżwięcznie brzmi
Daleko znikną złudne sny,
Bo Jezus Chrystus w górze lśni.

2. Baranek Boży zbliża się
Umorzyć darmo grzechów dług,
We łzach więc łączmy modły swe
o przebaczenie prosząc win.

3. Stworzyciel świata, wielki Bóg
swym ciałem niosąc wolność ciał
na siebie przybrał postać sług,
by zbawić, którym życie dał.

4. Niebieskiej łaski spływa zdrój
do czystej Rodzicielki wnętrz
i Panna bierze w żywot swój
nieznanych jej tajemnic czar.

5. Przeczystej piersi żywy dom
na Swą świątynię zmienia Syn
i Panna, której nie zna mąż
poczyna Boga w łonie swym.

6. Niech chwałę przyjmie Ojciec Bóg,
jedyny także Jego Syn
i Święty Pocieszyciel Duch,
aż w nieskończony wieków czas. Amen.

Dalej 'Nowennę' sprawuje się wg porządku określonego dla poszczególnych dni:

16 grudnia

17 grudnia

18 grudnia

19 grudnia

20 grudnia

21 grudnia

22 grudnia

23 grudnia

24 grudniado góry