Wisi na krzyżu
Melodia ze śpiewnika ks. J. Siedleckiego  posłuchaj
Melodia ze Słomnik k. Krakowa posłuchaj

1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba;
Płakać za grzechy, człowiecze, potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy Swe zawiera.

2. Najświętsze członki i wszystko Ciało
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze,
Z boku Krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione,
Ach, ach, dla mojej swawoli
Jezus umiera i boli.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
Ach, ach, sprośne złości moje
Sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich
Przy nogach przybitych Twoich.

6. Tu z Magdaleną chcę pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach, zmiłuj się nade mną,
Uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat Ci dzisiaj, świecie, wypowiadam,
Z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam,
Ach, ach, serdecznie żałuję,
Bo Cię, Boże mój, miłuję.

8. Niech Ciałem Twoim będziem zasileni,
Przed zgonem życia a z mąk wyzwoleni,
Ach, ach, Twoje to są słowa,
Że nas od zguby zachowa.

9. Ten pokarm Ciała Jezu Chryste Panie,
Niech nas wolnymi od grzechu zastanie,
Ach, ach, daruj wszelkie skazy
Grzechów , do najmniejszej zmazy.

10. Bądź nam miłościw, daruj wszelkie winy,
Przyjm dusze nasze, w niebieskie krainy,
Ach, ach! Tam to się, radować,
Będziem, za łaski dziękować.

do góry